PrepSure

999 kr

Artikel Num 61047 Katergori

Beskrivning

Kontrollera alltid att preparationerna är tillräckliga för avsedd typ av restauration. PrepSure instrumenten kontrollerar distala/ocklusala/mesiala avstånd. Bör finnas på alla prep-brickor!

Undvik bakslag när lab meddelar ny prep och avtryck. Undvik att reducera dentin i onödan.

1,0 mm för Zirconium och guld

1,5 mm för MK och Zirconium

2,0 mm för Porslin och CAD/CAM

 

Relaterade produkter och tillbehör